Waarom u naast een CEO, ook een vCIO nodig heeft.

Om een bedrijf succesvol te leiden is inzet, motivatie en een ijzeren discipline essentieel. Daarnaast is een team van gedreven werknemers onmisbaar om bedrijfsdoelen te kunnen realiseren. Maar er is steeds meer nodig op de werkvloer dan alleen de gemotiveerde mens. Zo wordt de inzet van informatietechnologie met de dag een grotere bepalende factor voor het succes van een onderneming. Digitale keuzes kunnen bedrijven maken of breken.

Toch blijft het erg lastig om een efficiënt ICT-beleid te voeren, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven. Bij grotere bedrijven zijn er gewoonlijk verschillende directieleden/teams te onderscheiden: de CEO of algemeen directeur, een CFO voor het financiële beleid, een COO die operationele zaken beheert, een CMO voor marketingwerkzaamheden, en een CIO die over het technologische beleid gaat. Bij kleinere ondernemingen worden deze rollen lang niet allemaal expliciet vertegenwoordigt door verschillende personen.

Vaak is het niet haalbaar om iemand aan te stellen voor deze functie omdat er simpelweg geen budget voor is, of omdat het geen fulltime functie betreft. Kennis van ICT op strategisch niveau als voorwaarde Hoewel het verklaarbaar is dat er vaak geen CIO in dienst is bij kleine en middelgrote bedrijven, is het ten minste net zo vaak schrikbarend hoe weinig kennis er aanwezig is over informatietechnologie op strategisch niveau. Iedere onderneming wil maximaal rendement halen uit IT-investeringen. Maar wat als diegene die het IT-budget beheert geen diepgaande kennis heeft over, of ervaring heeft met het inzetten van IT op strategisch niveau? Er bestaan een aantal risico’s wanneer er onvoldoende IT-kennis aanwezig is binnen een onderneming:

Op de korte termijn

 • Mogelijkheden en risico’s worden verkeerd en te laat onderkend;
 • Afgenomen IT-diensten en contracten met leveranciers sluiten niet genoeg aan op behoeftes;
 • Er wordt onvoldoende geanticipeerd op kansen en bedreigingen;
 • Er wordt slecht omgegaan met dynamische situaties of blijvende veranderingen.

Op de lange termijn

 • Het IT-beheer is onvoldoende ingebed in een strategisch beleid, maar vindt plaats op basis van symptoombestrijding of calamiteitenbeleid: dit leidt vaak tot hoge onvoorziene extra kosten en stress op de werkvloer;
 • Het niet anticiperen op risico’s en bedreigingen leidt tot storingen, materiële schade en geeft groen licht voor cybercriminelen;
 • IT-storingen beïnvloeden bereikbaarheid en continuïteit en hebben hierdoor een negatieve invloed op de productiviteit van uw werknemers en klanttevredenheid;
 • Omdat kansen niet worden opgemerkt en geïmplementeerd kost het IT-beleid meer dan dat het oplevert.

Een sterk IT-beleid is een spil in uw organisatie Het belang van een sterk IT-beleid wordt steeds groter in onze intensieve en krachtige informatiemaatschappij. Ondernemingen die niet blijven innoveren op het gebied van IT lopen omzet mis of gaan er zelfs aan ten onder. Ons advies wanneer u geen ruimte hebt om iemand intern aan te stellen? Neem een virtual CIO, of vCIO aan. Een vCIO is eigenlijk een part-time

directeur op het gebied van informatietechnologie. Met een vCIO krijgt u toegang tot iemand met ervaring en expertise op IT-gebied zonder dat u groot hoeft te investeren. Het werk van een vCIO is tweeledig: 1. Het identificeren, opstellen, implementeren en onderhouden van een strategisch IT-beleid. 2. Het voorkomen, monitoren en elimineren van inefficiëntie en bedreigingen. Een vCIO richt zich op het optimaliseren van uw IT-omgeving op een manier die niet alleen gericht is op besparen, maar ook op verdienen door middel van het inzetten van slimme IT-oplossingen. Door een meerjarenplan op te stellen, een soort technologische roadmap, worden kansen en bedreigingen gesignaleerd. Op basis van deze roadmap wordt uw IT-omgeving (her)ingericht.

Wat kan een vCIO voor u betekenen?

 • U krijgt een helder overzicht over de huidige en de potentiële toekomstige staat van uw IT-infrastructuur;
 • U bent er zeker van dat uw IT op een directe wijze uw bedrijfsdoelen ondersteunt en faciliteert;
 • U weet precies welke IT-kansen u kunt benutten en waar bedreigingen op de loer liggen;
 • U verhoogt uw productiviteit, bereikbaarheid en continuïteit door strategische IT-oplossingen in te zetten;
 • Transitieprojecten worden op de haalbaarheid van alle bedrijfsniveaus en per afdeling getoetst, op basis van uw wensen en behoeftes, en worden zo uitgevoerd dat maximaal resultaat behaald kan worden;
 • IT-prestaties worden gemonitord, beheerd en naar u teruggekoppeld.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Wij lichten deze graag voor u toe in een vrijblijvend en persoonlijk gesprek. Bel ons op 0592 378 080 of stuur een mail naar onze adviseurs.