TCA: duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen ziet TCA als maatschappelijk verantwoord ondernemen, inclusief een focus op het beperken én verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Voor TCA betekent dit, hoewel wij ons ook richten op economische prestaties, dat wij respect uitdragen voor de mens in het bedrijf en de samenleving als geheel. TCA probeert in al haar keuzes zoveel mogelijk rekening te houden met de ecologische randvoorwaarden in haar beleid en procedures. Wij werken vanuit een cultuur waar begrepen wordt dat onze planeet tijdelijk in bruikleen is en zo goed mogelijk moet doorgegeven worden aan onze kinderen. Kortom, bij alle bedrijfsbeslissingen willen wij naast het nastreven van een hoger rendement, onze kansen benutten om bij te dragen aan een beter milieu en een beter welzijn van onze werknemers en andere stakeholders.

Hoe wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen uitdragen naar de buitenwereld? TCA gaat verder dan haar wettelijke verplichtingen zoals deze zijn opgelegd door de overheid. Daarnaast nemen wij in het kiezen van onze leveranciers het onderwerp duurzaam ondernemen als beoordelingscriterium mee. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen leggen wij de focus op het ondersteunen van initiatieven gerelateerd aan educatie.

duurzaamheidsbeleid

Het beperken en verkleinen van onze ecologische voetafdruk

Onze datacenters voldoen aan de hoogste wereldwijde milieu-, en energiebeheernormen (ISO 50001). Ten eerste maken onze datacenters gebruik van Het Directe Vrije Koeling Systeem (DFC2). Dit systeem maakt gebruik van directe buitenlucht bij het koelen van de beheersystemen. Hierdoor wordt het gebruik van airconditioning tot een absoluut minimum beperkt. De koelinstallaties zijn redundant uitgevoerd: wanneer een koelunit uitvalt, heeft dit geen effect op de koelcapaciteit.

Ten tweede maken onze datacenters gebruik van het Cold Corridor Systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat koude en warme luchtstromen op een energie-efficiënte wijze van elkaar worden gescheiden. Cold corridors kunnen tot 40 procent op het energieverbruik besparen. Ten slotte worden alle lege plaatsen in het datacenter door zogeheten cabinets afgesloten met blindpanelen. Dit is ook een energiebesparingsmethode.

Naast onze duurzaam ingerichte datacenters nemen wij ook andere maatregelen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij letten bij de levering van hardware op de mate van energiezuinigheid van de apparatuur en adviseren onze klanten over onnodig stroomgebruik. Door het instellen van centrale aan/uitschakelingen kan stroomgebruik buiten openingstijden bijvoorbeeld beperkt worden.

Bovenstaande methodes zijn een kleine greep uit de maatregelen die wij treffen om onze identiteit en ons imago als duurzame ICT-partner te kunnen handhaven. Ons doel is de diensten van TCA in zijn totaliteit zo duurzaam mogelijk te verlenen. Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe suggesties. In overleg proberen wij onze methodes altijd te innoveren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen wij vooral door middel van het ondersteunen van onderwijs in binnen-, en buitenland. Onze jeugd is immers de toekomst. In het binnenland doen wij dit door het aanbieden van leerplekken. Wij bieden ieder jaar opleidings-, en stageplekken aan op onze IT-, telefonie-, administratie-, en verkoopafdeling. Wij bieden leerplekken aan op alle niveaus: iedere leerling of student heeft kwaliteiten, of deze nu over een MBO-, HBO-, of WO-niveau beschikt.

In het buitenland zijn wij actief in het ondersteunen van onderwijs door middel van donaties. Wij doneren regelmatig aan het RIGII Children Foundation. Dit is een stichting die zich inzet voor de educatie van kinderen in Kenia. Wanneer wij nieuwe apparatuur leveren aan klanten, vragen wij of de door ons ingenomen computers overgedragen mogen worden aan deze stichting. Dit doen wij ook met de apparatuur die wij bij onszelf op locatie vervangen. Zo krijgt apparatuur een tweede leven en wordt het kinderen in Kenia makkelijker gemaakt om modern onderwijs te genieten.

Certificering binnen TCA en haar partners

Naast het vastleggen van de visie waar TCA voor staat, willen wij deze ook volledig uitdragen. Daarom verlangt TCA van haar leveranciers een bepaalde kwaliteitsnormering. Wij stellen voorwaarden aan de minimale vereisten qua certificering bij onze strategische partners. Deze voorwaarden dienen in lijn te liggen met het beleid van TCA. TCA dient natuurlijk zelf ook aan deze voorwaarden te voldoen. Wij investeren in het behalen en behouden van de benodigde certificeringen binnen het bedrijf. Zo beschikken wij over een ISO 27001 certificaat, een internationale norm voor informatiebeveiliging. Momenteel werkt TCA aan het verkrijgen van de internationale certificering van ISAE 3402, een betrouwbaarheids-standaard op het gebied van outsourcing. Op onze pagina over TCA kunt u een overzicht vinden van al onze certificeringen en partners.