Over TCA

/Over TCA
Over TCA2018-06-26T12:42:46+00:00

Missie

De missie van TCA is om zich te onderscheiden. Wij willen onze klanten een ervaring bieden die zij
niet eerder hebben beleefd bij andere telecom- en ICT aanbieders. Het bieden van de hoogste
kwaliteit van onze producten en diensten is voor ons vanzelfsprekend. Dit doen wij door te blijven
innoveren en -exclusieve- diensten aan te bieden die ons differentiëren op de markt. Persoonlijk
contact staat hierbij centraal voor ons. Wij geloven dat regelmatige communicatie met onze klanten
de enige manier is om wensen te identificeren, formuleren en te implementeren. Het integreren van
kennis en ervaring met zorg en aandacht voor de klant. Dat is onze kernformule en hier zetten wij
ons dag in dag uit voor in: al vanaf 1996. TCA staat klaar voor u.

Onze kernnormen en waarden:

Proactief en innovatief

Wij van TCA begrijpen dat de informatiemaatschappij waarin wij tegenwoordig leven onderhevig is
aan constante veranderingen en ontwikkelingen. Daarom is het implementeren van strategische
benaderingen met toekomstgerichtheid één van onze hoofddoelen. Niet alleen reageren, maar anticiperen is ons devies. Wij spelen niet alleen in op trends, het doel is tevens om nieuwe trends te creëren. TCA is bijvoorbeeld één van de eerste organisaties die clouddiensten is gaan aanbieden in 2010. Omdat TCA heeft gehandeld als een ‘early adopter’ van de cloud, hebben wij door jarenlange ervaring met de cloud meer expertise dan concurrenten. Wij zijn onophoudelijk bezig met het innoveren en het uitbreiden van mogelijkheden die de cloud biedt. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het integreren van de app ‘circuit’ in onze cloud. Deze app maakt communiceren, samenwerken en het delen van bestanden binnen – en buiten – uw bedrijf nog makkelijker.

Informatief, transparant en betrouwbaar

Wij hechten veel waarde aan het communicatieproces en de ontvanger. Wij geloven in tweezijdige communicatie waarbij wij graag de dialoog aangaan met onze werknemers, -potentiële- klanten en leveranciers. Tevens bieden wij openheid over al onze werkzaamheden en activiteiten. Op deze manier willen wij:

  • Zoveel mogelijk transparantie bieden aan alle individuen in onze omgeving
  • Vruchtbare samenwerkingen opbouwen
  • Duurzame relaties ontwikkelen gebaseerd op wederzijds vertrouwen

Onze klanten kunnen ons bijvoorbeeld 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereiken voor projecten en ondersteuning. Ook zijn uw – en onze- gegevens altijd op te vragen terwijl wij tegelijkertijd vertrouwelijkheid van uw data garanderen.

Samenwerking, teambuilding en betrokkenheid

Wij geloven dat onze gehele maatschappelijke omgeving van belang is. Wij erkennen dat TCA afhankelijk is van haar omgeving. Ons vertrekpunt is dan ook niet primair vanuit het belang van onze organisatie. Wij zijn altijd bezig om ons gezichtsveld te verbreden en oog te hebben voor andere belangen: van ál onze stakeholders. Wij zien het leveren van producten en diensten niet als eenmalige transacties maar als vruchtbare samenwerkingen. Een klant is voor ons geen nummer maar een apart en bijzonder individu. Wat ons onderscheidt van anderen is betrokkenheid op maat en het leveren van buitengewone service aan onze klant. Als klant bent u bent een groot onderdeel van het krachtenveld van onze organisatie. Dit erkennen wij niet alleen, maar omarmen en integreren dit in al onze activiteiten. Zonder onze werknemers zijn wij nergens. Daarom staat interne teambuilding bij ons centraal. Niet alleen informeren wij al onze medewerkers over de activiteiten die plaatsvinden binnen TCA, maar ook laten we verschillende afdelingen samenwerken. Op deze manier kunnen wij onderscheidende producten en diensten ontwikkelen en leveren waar gegarandeerd diverse perspectieven aan te pas zijn gekomen.

Informele Professionaliteit en Zorgeloze Controle

Informele professionaliteit staat voor ons voor een combinatie van persoonlijke aandacht voor de klant en uitzonderlijke expertise. TCA streeft altijd naar een professionaliteit van uitzonderlijk niveau, waarbij kennis omtrent onze producten en diensten centraal staat. Zowel theoretische als praktische kennis houden wij up to date zodat we in kunnen spelen op de wensen van onze klanten. Maar ook de service die wij aan onze klant bieden is een primaire norm. Wij willen onze klanten écht kennen, zodat wij passend advies kunnen geven op basis van individuele verschillen en tegelijkertijd waardevolle relaties opbouwen – en behouden – gebaseerd op persoonlijk contact.

Zorgeloze controle is een andere onderscheidende kernnorm die toelichting verdient. Wij willen dat onze klanten zich zorgeloos voelen maar tegelijkertijd weten dat zij volledige controle hebben. Wij zorgen bijvoorbeeld voor een veilige opslag van data in onze cloud. Gegevens worden opgeslagen binnen de Nederlandse grenzen en onbevoegden hebben en krijgen nooit toegang. Tegelijkertijd hebben onze klanten zelf altijd onbeperkt toegang tot al hun data. Door de vertrouwelijkheid van individuele gegevens te respecteren en een veilige omgeving in te stellen waar de klant zelf altijd toegang tot heeft, zorgen wij voor zorgeloze controle.

Referenties